WOZ-waarde bepaalt waarde geërfde woning ondanks lagere verkoopwaarde

Een erfgenaam verkrijgt in 2011 een woning uit de nalatenschap van zijn vader. In de aangifte erfbelasting geeft hij de WOZ-waarde over 2011 aan van € 723.500. De inspecteur legt de aanslag erfbelasting op conform de ingediende aangifte. In 2012 wordt de woning echter verkocht voor € 575.000. De erfgenaam maakt bezwaar tegen de opgelegde aanslag en stelt dat bij de waardebepaling van de woning rekening moet worden gehouden met de verkoopwaarde. Dat is onjuist, volgens Hof Den Bosch. Sinds 1 januari 2010 bepaalt de Successiewet dat de WOZ-waarde bepalend is voor de waarde van de woning. De gerealiseerde waarde is niet relevant.

Stel ons een vraag
Wilt u meer weten? Wij antwoorden snel.