Wetsvoorstel uitfasering pensioen: niet meer in eigen beheer DGA

De Tweede Kamer heeft op 17 november jl. het wetsvoorstel Uitfasering pensioen in eigen beheer aangenomen. Dit wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer, die er op 20 december – naar alle waarschijnlijkheid – ook mee instemt. Hierdoor is het per 1 januari 2017 niet meer mogelijk om nieuwe pensioenaanspraken van de DGA in eigen beheer uit te voeren. Voor het premievrij maken van bestaande regelingen stelt de staatssecretaris 31 maart  2017 als nieuwe deadline. Deze deadline geldt ook voor het terughalen van extern verzekerde pensioenkapitalen. Of er in de periode tot 31 maart 2017 ook nieuwe aanspraken in eigen beheer mogen worden toegekend, is onduidelijk.

Informeer tijdig bij Tamsma en verzeker u ervan dat u het maximale uit uw pensioen haalt.

 

Stel ons een vraag
Wilt u meer weten? Wij antwoorden snel.