Voorkom belastingrente op aanslagen

Heeft uw een te lage voorlopige aanslag IB of Vpb 2016 gehad? In dat geval moet u – bij een boekjaar gelijk aan het kalenderjaar – vanaf 1 juli 2017 belastingrente (IB: 4%, Vpb: 8%!) betalen over het bij te betalen bedrag. Dat effect kunt u beperken door de aanslag uiterlijk 24 maart 2017 te laten verhogen. Er wordt immers geen belastingrente berekend zodra 14 weken zijn verstreken nadat de Belastingdienst het verzoek heeft ontvangen. Als u uiterlijk 24 maart 2017 de aanslag laat aanpassen, dan eindigt de 14-wekentermijn op 30 juni 2017. Er wordt dan alleen nog belastingrente berekend als het belastbare bedrag later (nog) hoger blijkt te zijn.

Stel ons een vraag
Wilt u meer weten? Wij antwoorden snel.