Verplichte e-facturering leveranciers aan de rijksoverheid

De rijksoverheid wil haar toeleveranciers stimuleren om over te gaan op e-factureren. Alle leveranciers aan de rijksoverheid moeten daarom vanaf 1 januari 2017 facturen van nieuwe inkoopovereenkomsten elektronisch indienen. Dit heeft de regering afgesproken met SRA, VNO-NCW, MKB-Nederland, Bouwend Nederland, Nederland ICT, TLN, ZZP Nederland en ABU/SETU. Ook lagere overheden (gemeenten, provincies, waterschappen en zelfstandige bestuursorganen) kunnen binnenkort e-facturen ontvangen. E-facturering leidt tot minder regeldruk en beperkt de administratieve lasten.

Stel ons een vraag
Wilt u meer weten? Wij antwoorden snel.