Uitfaseren pensioen in eigen beheer uitgesteld… wat nu?

Staatssecretaris Wiebes gaat zich beraden over een aanpassing van het Wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer, zo heeft hij aangegeven. De staatssecretaris heeft ook gemeld dat hij een voorstel zal doen voor een nieuwe datum van inwerkingtreden. Concreet betekent dit dat er voorlopig geen sprake kan zijn van het afkopen van pensioenaanspraken noch van het omzetten in een ODV. Immers, de ‘oude’ wettekst blijft nog van toepassing. Dat heeft gevolgen voor onder andere pensioenregelingen waarvan de uitkeringen al zijn ingegaan.

Stel ons een vraag
Wilt u meer weten? Wij antwoorden snel.