Als u rekening houdt met de kans dat de jubelton op afzienbare termijn wordt afgeschaft of beperkt, dan kunt u wellicht iets met de volgende tip.

Stel u heeft kinderen die nu nog niet (maar binnenkort wel) aan een woning toe zijn, waarbij een schenking tot de mogelijkheden behoort. Wat zou u dan kunnen doen, uitgaande van de huidige vrijstelling? Het valt dan te overwegen om in elk geval nog dit jaar een kleine schenking aan uw kinderen te doen, van zeg € 7.000 per kind. De kinderen doen aangifte schenkbelasting en claimen de vrijstelling eigen woning voor het gehele bedrag van € 105.302. Maar waarom zou u dat doen – en hoe zou dat kunnen uitpakken?

In de huidige tekst van artikel 33a, lid 2 van de Successiewet gaat het over de regeling van het gespreid benutten van de vrijstelling voor de eigen woning. Als eenmaal een beroep op de verhoogde vrijstelling voor een eigen woning is gedaan, kan de belastingplichtige nog twee kalenderjaren extra gebruiken om de geclaimde vrijstelling met latere schenkingen geheel te benutten. Het is aannemelijk dat dit element na een eventuele ingreep in de jubelton gerespecteerd zal worden. Komt die ingreep er en pakt dat ook zo uit, dan heeft u in elk geval hierdoor de mogelijkheid gecreëerd om de vrijstelling nog twee jaar langer te benutten.

Dit lijkt een advies uit de categorie ‘niet geschoten, altijd mis’ of ‘baat het niet, het schaadt ook niet’. Dat is echter niet helemaal waar. Als de vrijstelling intact blijft en uw kind meer dan twee jaar tijd nodig heeft voor de aankoop van een woning, dan had u het beter niet kunnen doen. Achteraf beschouwd, met de kennis van dat moment, was dat dan geen goed advies. Maar zo werkt het niet; het gebeurt wel vaker dat u hele beslissingen moet nemen op basis van halve informatie. Een jaar extra is echter zo gevonden; als in februari blijkt dat de regeling nog steeds werkt, doet uw kind eenvoudig geen beroep op de vrijstelling en betaalt het een klein beetje schenkbelasting. De ouder schenkt dan nog een keer een dergelijk bedrag. En een jaar later, als u aangifte moet doen, kunt u weer zien wat u doet.