Partijen morrelen aan fiscaal voordeel zzp’ers

Verschillende politieke partijen willen via een achterdeur fiscale voordelen van de zzp’er afpakken, door te pleiten voor een gedeeltelijke afschaffing van de mkb-winstvrijstelling. GroenLinks gaat van alle partijen het verst, met zijn voorstel om de faciliteit ter waarde van € 1,8 mrd volledig te schrappen. De PvdA wil de winstaftrek aftoppen op de Balkenendenorm. De SGP wil de mkb-winstaftrek verlagen van 14%, naar 12% en snijdt ook in de zelfstandigenaftrek. De partijen hebben tot nu toe nauwelijks ruchtbaarheid gegeven aan de bewuste voorstellen, maar ze staan wel in de doorrekening van de partijprogramma’s door het Centraal Planbureau. Het is vooralsnog taboe gebleken om fiscale voordelen voor zzp’ers ter discussie te stellen.

Verontwaardiging

Afschaffing van de populairste regeling, de zelfstandigenaftrek, is dan ook onbespreekbaar gebleken. Dat meerdere partijen nu wel azen op de mkb-winstvrijstelling, die ongeveer even groot is, wekt verontwaardiging bij werkgeverskoepel MKB-Nederland. ‘Het beperkt de investeringsruimte van het mkb. De mkb-winstvrijstelling is van belang met het oog op een gelijk speelveld voor kleine en grote ondernemers’, aldus een woordvoerder. Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO), zegt dat afschaffen van de mkb-winstvrijstelling scheefgroei creëert tussen kleine en grote ondernemers en dat de lastenverzwaring het ondernemerschap van zzp’ers belemmert. D66, dat zich profileert als de meest zzp-vriendelijke partij, ruikt bloed met de voorstellen van het rivaliserende GroenLinks. ‘Op slinkse wijze leggen ze een torenhoge rekening neer bij zelfstandigen. Ze hebben steeds geroepen dat ze zzp’ers fiscaal niet zouden straffen, maar doen dat in alle stilte nu toch’, zegt D66-Kamerlid Steven van Weyenberg.

Pensioen

Onder fiscalisten en arbeidseconomen is de steun om de zelfstandigenaftrek te beperken of af te schaffen groot. Met het fiscale voordeel kunnen zzp’ers geld opzij zetten voor het pensioen en zich verzekeren voor arbeidsongeschiktheid, was het idee. In de praktijk gebruiken zzp’ers het fiscale voordeel ook om te concurreren met werknemers. Zzp’ers kunnen bovendien aanspraken maken op de mkb-winstaftrek. Koen Caminada, hoogleraar empirische analyse van sociale en fiscale regelgeving aan de Universiteit Leiden, zegt dat de combinatie uit de hand is gelopen. ‘De zelfstandigenaftrek moet worden afgebouwd, dat blijkt uit alle beleidsevaluaties en analyses.’

Topverdieners

GroenLinks spreekt tegen dat het voorstel alle zzp’ers raakt. ‘Topverdieners onder de zzp’ers die een bv hebben raken we niet met deze maatregel, maar die betalen vennootschapsbelasting. De zzp’ers die net onder de top zitten raken we wel. Als we de vrijstelling afschaffen worden de lage inkomens het minst geraakt. Die hebben nu ook nauwelijks voordeel van de regeling’, zegt GroenLinks-Kamerlid Rik Grashoff. Volgens Grashoff is afschaffen van de mkb-winstaftrek ‘subtieler en genuanceerder’ dan tornen aan de zelfstandigenaftrek. GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman zei in een interview met Henk Wesselo, voormalig directeur van FNV Zelfstandigen en mede-initiatiefnemer van Zzpkiest.nu, dat de zelfstandigenaftrek absoluut niet ter discussie staat.

Besparing

De SGP wil de zelfstandigenaftrek wel verlagen, namelijk met tweeduizend euro. Dit levert het Rijk een kostenbesparing van €400 mln op. Het verlagen van de mkb-winstvrijstelling naar 12% bespaart €200 mln.

Bron: www.fd.nl

Stel ons een vraag
Wilt u meer weten? Wij antwoorden snel.