Nieuwe regeling btw-teruggaaf bij oninbare vorderingen 

U kunt de btw op oninbare vorderingen onder de huidige regelgeving niet via de reguliere btw-aangifte terugvragen. Heeft u de btw toch teruggevraagd (en gekregen) via de reguliere btw-aangifte? In dat geval mag de inspecteur deze btw bij u naheffen. De wettelijke regeling verplicht u om de btw op oninbare vorderingen via een apart teruggaafverzoek te doen. Hierin komt verandering vanaf 1 januari 2017. U mag dan de afgedragen btw die 1 jaar na de opeisbaarheid niet is betaald door uw afnemer, in mindering brengen in uw reguliere btw-aangifte. De afnemer moet de afgetrokken – maar niet betaalde – btw na een jaar corrigeren. Krijgt u de vordering na een jaar toch betaald, dan wordt u de btw weer verschuldigd. De afnemer krijgt dan alsnog de betaalde btw terug.

Stel ons een vraag
Wilt u meer weten? Wij antwoorden snel.