Ingrijpende fiscale maatregelen in het Regeerakkoord

Hoewel veel van de voorgenomen maatregelen van het nieuwe kabinet al eerder waren uitgelekt, zetten we de afgelopen dinsdag gepresenteerde fiscale maatregelen uit het Regeerakkoord nog even voor u op een rij. Allereerst gaat het aantal belastingschijven terug van vier naar twee (37% tot € 68.000 en daarboven 49,5%). Daarnaast wordt de hypotheekrenteaftrek vanaf 2020 met 3% per jaar afgebouwd, zodat de aftrek vanaf 2023 maximaal 37% bedraagt. Het eigenwoningforfait wordt verlaagd en de Hillen-regeling wordt in 30 jaar stapsgewijs afgeschaft. Het heffingsvrije vermogen gaat omhoog van € 25.000 naar € 30.000. Maar er is meer….

Ook de volgende fiscale maatregelen zijn gepresenteerd:

  • het verlaagd btw-tarief wordt verhoogd van 6% naar 9%;
  • het lage Vpb-tarief gaat van 20% naar 16% en het hoge tarief van 25% naar 21%;
  • de dividendbelasting wordt afgeschaft;
  • er wordt een kilometerheffing ingevoerd voor vrachtverkeer;
  • de belasting op gas gaat omhoog en op elektriciteit omlaag.

Commentaar
Het kabinet Rutte III komt met een pakket ingrijpende maatregelen, met alleen maar goed nieuws voor het bedrijfsleven. Dat kan niet gezegd worden van de inkomensmaatregelen voor de burgers. De voorgenomen maatregelen breken veel heilige huisjes af. Alleen onze heilige koe (de auto) lijkt – voorlopig – buiten schot te blijven. Het is de bedoeling dat deze maatregelen inkomensneutraal uitwerken. Daarom worden we enerzijds verblijd met een tariefsverlaging in de IB, een lager eigenwoningforfait en een hogere vrijstelling in box 3. Anderzijds wordt de hypotheekrenteaftrek versneld afgebouwd en gaat de btw op de eerste levensbehoeften met 3% omhoog. Kortom, de maatregelen zijn – zo op het eerste oog – een sigaar uit eigen doos. Misschien blijken ze ook wel een klapsigaar te zijn, want het moet nog maar blijken hoe neutraal de maatregelen feitelijk gaan uitwerken. De zure maatregelen kunnen weleens meer impact hebben op de portemonnee van menigeen dan de zoete.

Het is nu afwachten hoe deze plannen worden uitgewerkt in concrete voorstellen waarover de Tweede en Eerste Kamer moeten beslissen. De coalitiepartijen hebben slechts één zetel meer in de Tweede Kamer, dus niets is nog zeker.

Stel ons een vraag
Wilt u meer weten? Wij antwoorden snel.