Hillen-aftrek belet tariefsaanpassing niet bij aftrek kosten eigen woning

Een man geeft in zijn IB-aangifte 2014 een eigenwoningforfait aan van € 3.843 en brengt € 2.363 aan rente in aftrek. Op grond van de Hillen-regeling (artikel 3.123a Wet IB 2001) heeft hij dus een aftrek ‘geen of geringe eigenwoningschuld’ van € 1.480. De man stelt dat hij hierdoor feitelijk geen aftrek heeft genoten en daarom niet voldoet aan de voorwaarde voor de tariefsaanpassing aftrek eigen woning van 0,5%. Onjuist, oordeelt Rechtbank Noord-Holland. De bepaling over de tariefsaanpassing (artikel 2.10, lid 2 Wet IB 2001) verwijst naar artikel 3.120 Wet IB 2001. Op grond van dit artikel genoot de man renteaftrek en voldoet hij aan de voorwaarde voor de tariefaanpassing. De Hillen-aftrek (€ 1.480) komt daar bovenop.

Wetgeving rondom Inkomstenbelasting is weerbarstig en soms op verschillende manieren te interpreteren. Tamsma is op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving rondom IB en kan u adviseren over de juiste fiscale keuzes.

Stel ons een vraag
Wilt u meer weten? Wij antwoorden snel.