Herziening ondernemingsrecht wijzigt ook regels personenvennootschappen

Het ondernemingsrecht wordt gemoderniseerd. Dit betekent ook dat de regels voor personenvennootschappen worden herzien. De huidige rechtsvormen van maatschap, vof en cv zijn verouderd en worden daarom aangepast, zodat zij beter aansluiten bij de behoefte van een onderneming. Een belangrijke wijziging is dat openbare personenvennootschappen rechtspersoonlijkheid krijgen na inschrijving in het Handelsregister. Dit moet de toe- en uittreding van vennoten vereenvoudigen. Ook krijgen ondernemingen meer mogelijkheden om te herstructureren via omzetting, fusie of splitsing.

Dit staat in de nota ‘Voortgang modernisering ondernemingsrecht’, die eind vorig jaar naar de Tweede Kamer is gestuurd. Uitgangspunt voor de modernisering is het rapport ‘Modernisering personenvennootschapen’ van een werkgroep van juristen en fiscalisten. Minister Van der Steur heeft in de nota de aanbevelingen uit dit rapport overgenomen. Het wachten is nu op het wetsvoorstel.

Stel ons een vraag
Wilt u meer weten? Wij antwoorden snel.