Fiscale plannen coalitieakkoord

Het ‘nieuwe’ kabinet kondigt in het coalitieakkoordenkele fiscale plannen aan.

Zo wil het kabinet de hoge eenmalige schenkingsvrijstelling voor de eigen woning (per 1 januari 2024), de middelingsregeling en de verhuurderheffing (per 1 januari 2023) afschaffen.

Daarnaast is het voornemen om de vaste reiskostenvergoeding (per 2024) en de OVB voor niet-woningen (per 2023 van 8% naar 9%) te verhogen. De BOR wordt verbeterd om oneigenlijk gebruik tegen te gaan.

De zelfstandigenaftrek wordt vanaf 2023 versneld afgebouwd tot € 1.200 in 2030. Per 2025 wordt het box-3-stelsel gebaseerd op het werkelijk rendement. Daarop vooruitlopend wordt vanaf 2023 de leegwaarderatio afgeschaft met gevolgen voor verhuurd vastgoed.

Het heffingvrije vermogen gaat naar ca. € 80.000.

Enkele andere plannen zijn onder meer:

  • De budgetten voor de EIA (per 2023), MIA (per 2025) en Vamil worden verhoogd;
  • Vanaf 2030 wordt kilometerbeprijzing ingevoerd in de MRB met een vlak kilometertarief voor alle personen- en bestelauto’s. Minder rijden moet gaan lonen;
  • Afschaffen van inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) voor nieuwe gevallen na 2024. Kinderen die zijn geboren in 2025 tellen niet meer mee voor de IACK;
  • Afbouwen bpm-vrijstelling bestelauto’s ondernemers in drie stappen tussen 2024 en 2026. De vrijstelling in de bpm voor emissieloze bestelauto’s blijft wel bestaan;
  • Verhoging in de eerste tariefschijf energiebelasting op gas en verlaging in de eerste tariefschijf energiebelasting op elektra tussen 2023 en 2028;
  • Aanscherpen van verbruiksbelasting op niet-alcoholische dranken (frisdranken).

 

Stel ons een vraag
Wilt u meer weten? Wij antwoorden snel.