Andere fiscale maatregelen uit het Regeerakkoord

Naast de maatregelen uit het Regeerakkoord die we vorige week al noemden, zijn er meer fiscale maatregelen met de nodige impact. Zo worden (net als de hypotheekrenteaftrek) de zelfstandigenaftrek en de aftrek van andere aftrekposten vanaf 2020 jaarlijks afgebouwd met 3%, totdat een aftrek tegen een tarief van 36,93% is bereikt. In 2020 gaat het box-2-tarief omhoog naar 27,5% en in 2021 naar 28,5%. In de Vpb wordt de afschrijving op gebouwen in eigen gebruik beperkt tot 100% van de WOZ-waarde (nu 50% van de WOZ-waarde). De verlenging van de eerste tariefschijf in de Vennootschapsbelasting wordt teruggedraaid en de voorwaartse verliesverrekening in de Vpb wordt beperkt tot zes jaar, wat nu 9 jaar is.

Stel ons een vraag
Wilt u meer weten? Wij antwoorden snel.