Betaling van een vervalste factuur

Een handelsmaatschappij plaatst een order voor de levering van metaal bij haar vaste leverancier. De leveringsdocumenten en de factuur worden ontvangen via een e-mailadres met de naam van de leverancier. Uiteindelijk blijkt dat de factuur is vervalst. Het geld dat de handelsmaatschappij heeft overgemaakt op de bankrekening van de fraudeur is in rook opgegaan. Moet de handelsmaatschappij het aan de leverancier verschuldigde bedrag nu nog een keer betalen? Het uitgangspunt hierbij is: ja, nogmaals betalen moet – maar er bestaat ook een uitzondering op deze regel.

In het arrest Kamerman heeft de Hoge Raad bepaald dat iemand zich in beginsel niet kan beroepen op een valse verklaring. In dit geval betekent dit dat de handelsmaatschappij zich er niet zonder meer op kan beroepen dat zij de factuur van de leverancier betaald heeft. Dat kan anders zijn als de handelsmaatschappij er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat de factuur afkomstig was van de leverancier. Dit is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. In dat kader worden dit als relevante omstandigheden aangemerkt:

  • de maatregelen die de leverancier heeft genomen om ervoor te zorgen dat er geen frauduleuze e-mails uit haar naam worden verzonden;
  • de maatregelen die de handelsmaatschappij heeft genomen om te controleren of de factuur door de leverancier is toegestuurd.

In deze zaak weet de handelsmaatschappij met succes een beroep te doen op de uitzondering en trekt de leverancier aan het kortste eind.

 

 

Stel ons een vraag
Wilt u meer weten? Wij antwoorden snel.