Arbeidsovereenkomst voor 6 maanden en 1 dag?

In de arbeidsovereenkomst staat vermeld dat een werknemer in dienst treedt voor 6 maanden, met ingang van 11 februari 2016 en eindigend op 11 augustus 2016. Tevens is er een proeftijd van 1 maand opgenomen. De werknemer wordt ontslagen in de proeftijd. De werkgever stelt dat de overeenkomst 6 maanden en 1 dag duurt en dat er dus een geldige proeftijd is aangegaan. Dit wordt verworpen, omdat werknemer ervan mocht uitgaan dat 10 augustus de laatste werkdag was (niet tot en met 11 augustus) en de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor een half jaar. Het proeftijdbeding is dus nietig (er is geen proeftijd mogelijk in een overeenkomst van 6 maanden of korter). (Alleen gepubliceerd in JAR 2016/223).

Zo zijn er diverse mazen in de wet, die in uw voordeel of in uw nadeel kunnen uitpakken. Tamsma is op de hoogte van de meest actuele wetswijzigingen en kan u hierover adviseren.

 

 

Stel ons een vraag
Wilt u meer weten? Wij antwoorden snel.