Andere verlengde coronamaatregelen

In het genoemde besluit worden ook enkele bestaande coronamaatregelen verlengd. Zo is in onderdeel 6.2 bepaald dat de goedkeuring voor de vaste onbelaste reiskostenvergoeding doorloopt tot 1 januari 2022. 8Datzelfde geldt voor de goedkeuring voor Duitse netto-uitkeringen die door inwoners van Nederland worden ontvangen in de periode 11 maart 2020 en 31 december 2021. Ook de goedkeuring inzake de betaalpauze voor hypotheeklasten is verlengd en mag daardoor uiterlijk op 1 januari 2022 ingaan en maximaal 1 jaar duren. Deze verlenging staat in het gewijzigde besluit ‘Inkomstenbelasting. Eigenwoningschuld; betaalpauze voor rente en aflossing eigenwoningschuld.

Enkele andere verlengde coronamaatregelen zijn:

  • versoepeling herinvesteringstermijn voor herinvesteringsreserve, mits de reden voor het uitstel van de herinvestering coronagerelateerd is. In dat geval hoeft de ondernemer dus niet binnen 3 jaar te herinvesteren;
  • verruiming van de vrije ruimte in de Werkkostenregeling tot 3% over een fiscale loonsom van € 400.000 en 1,18% over het meerdere, totdat dit in formele wetgeving is omgezet;
  • goedkeuring van de verlaging van het gebruikelijk loon op grond van een vergelijking van de omzet 2021 in verhouding tot de omzet over 2019;
  • vrijstelling voor de TOGS en TVL. Dit wordt nog geformaliseerd in wetgeving.

 

Stel ons een vraag
Wilt u meer weten? Wij antwoorden snel.