Corona en kredietregelingen

De 3 coronakredietregelingen KKC, BMKB-C en GO-C kunnen ondernemers aanvragen om rekeningen te betalen. U mag deze kredietregelingen nu ook inzetten voor bijvoorbeeld investeringen in nieuwe apparatuur of het aanvullen van voorraden. De aanvraagperiode van deze regelingen is verlengd tot en met 31 december 2021.

Het gaat om de regelingen Klein Krediet Corona (KKC), Borgstelling MKB Corona (BMKB-C) en Garantie Ondernemersfinanciering Corona (GO-C). Voor de garantieregelingen KKC en BMKB-C kunnen mkb-ondernemers terecht bij banken en 22 non-bancaire financiers. Momenteel vindt onderzoek plaats of ook de GO-C regeling opengesteld wordt voor non-bancaire financiers.

Investeren in herstel

De staatssecretaris van Economische Zaken heeft bepaald dat ondernemers deze regelingen nu ook mogen gebruiken voor herstelinvesteringen. Bijvoorbeeld in vaste activa, heropbouw van voorraden- en debiteurenposities en het terugbrengen van leverancierskrediet naar een gebruikelijke termijn.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op rijksoverheid.nl. Daar vindt u in een tabel onder meer de voorwaarden van de 3 coronakredietregelingen. U kunt natuurlijk altijd ons bellen om u bij te staan in dit onderwerp!

Stel ons een vraag
Wilt u meer weten? Wij antwoorden snel.